Szwajcaria

Szwajcaria położona jest w centralnej Europie. Na jej obszarze znajdują się najwyższe góry Europy – Alpy, które przyciągają ogromną liczbę turystów bez względu na porę roku. Piękne krajobrazy, doliny i jeziora są wizytówką kraju. Większość mieszkańców utrzymuje się z produkcji sera, hodowli zwierząt, przemysłu (maszynowego, precyzyjnego, tekstylnego) i oczywiście turystyki. Ponieważ około 30% obszaru kraju nadaje się pod uprawę, dobrze rozwinięta jest też gałąź rolnictwa. Szwajcaria używa języka niemieckiego jako urzędowego. Jednak na terenie kraju możemy wyróżnić aż 20 różnych dialektów. Najbardziej żyznym terenem Szwajcarii jest obszar pomiędzy dwoma jeziorami: Bodeńskim oraz Genewskim. Klimat ten nie różni się znacząco od klimatu umiarkowanego, ale charakterystyczne jest to, że pogoda i roślinność w obszarach jezior przypomina ten w krajach śródziemnomorskich. 
GotLink.pl