Półwysep Arabski

Podobnie jak pozostałe kraje Środkowego Wschodu, z wyjątkiem Izraela, także narody zamieszkujące półwysep Arabski są wyznania islamskiego. Święte miasto muzułmańskie, Mekka, jest położone w Arabii Saudyjskiej. Mieszkańcami tego regionu są Arabowie, którzy mówią tym samym językiem – arabskim. Półwysep Arabski jest krainą gorącą i suchą w większości pustynną. Jedynym obszarem o ilości opadów wystarczającej dla upraw rolniczych jest wyżyna Jemenu. Uprawy są też możliwe w oazach i na innych małych poletkach, gdzie do nawadniania używana jest woda podziemna. Typowym widokiem są palmy daktylowe. We wszystkich krajach Płw. Arabskiego, z wyjątkiem Jemenu, odkryto w ostatnich czasach znaczne złoża ropy naftowej. Ropa jest przepompowywana na statki przewożące ją do Europy, Ameryki, Azji i Afryki. 
GotLink.pl